Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Son en Breugel, gevestigd te Best, KvK-nummer 74956078, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als WebsiteLatenMakenEindhoven.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden opdrachtgever genoemd.

1.3 Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever bij elkaar.

1.4 Met de overeenkomst wordt de overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever bedoeld.

ARTIKEL 2 TOEPASBAARHEID

2.1 Na akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van WebsiteLatenMakenEindhoven geeft de opdrachtgever aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen.

2.2 Als er geen andere overeenkomst is afgesproken tussen beide partijen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn bij een opdracht, aanbieding of offerte.

ARTIKEL 3 OFFERTES

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door WebsiteLatenMakenEindhoven zijn vrijblijvend.

3.2 Als WebsiteLatenMakenEindhoven een offerte verstuurt, staat deze prijs en offerte voor 14 dagen vast, ongeacht eventuele prijsveranderingen en software die moet worden aangeschaft. Na 14 dagen is de prijs niet meer geldig, tenzij WebsiteLatenMakenEindhoven anders aangeeft.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst is officieel als de volgende handelingen zijn gedaan:

  • De opdrachtgever heeft de offerte ondertekend/bevestigd en deze is ontvangen door WebsiteLatenMakenEindhoven.
  • De aanbetaling van 30%, van het bedrag dat op de offerte staat, is gedaan en ontvangen.

Indien er anders is afgesproken vervallen deze handelingen. Zo niet, dan zal de eerste officiële overeenkomstdag zijn wanneer deze handelingen zijn gedaan.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Als WebsiteLatenMakenEindhoven niet in staat is om de overeenkomst zelf uit te voeren, dan mag WebsiteLatenMakenEindhoven dit laten doen door een derde partij.

5.2 De opdrachtgever dient zijn content en nodige informatie op tijd te leveren zodat WebsiteLatenMakenEindhoven het project kan voortzetten. Indien dit niet op tijd wordt geleverd, zal WebsiteLatenMakenEindhoven Lorem Ipsum-tekst gebruiken en foto’s zonder auteursrechten.

5.3 WebsiteLatenMakenEindhoven is niet aansprakelijk voor foute of schadelijke content die wordt aangeleverd door de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 LEVERING EN TIJD

6.1 Na de officiële overeenkomstdag zal WebsiteLatenMakenEindhoven beginnen aan het project. De opdrachtgever heeft 2 weken de tijd om zijn content aan te leveren. Wordt de content niet op tijd aangeleverd, dan gaat WebsiteLatenMakenEindhoven door met het project en zal de website ook worden aangeleverd zoals aangegeven in 5.2. Het resterende bedrag zal wel moeten worden betaald.

6.2 Na de 1e levering zal de opdrachtgever een unieke link krijgen waarmee hij de website kan bekijken, beoordelen en eventuele feedback kan leveren.

6.3 Indien WebsiteLatenMakenEindhoven het project niet op tijd kan leveren, dan zal dit op tijd worden gemeld. Als er sprake is van overmacht aan de kant van WebsiteLatenMakenEindhoven, zal het project worden verlengd met de periode van de overmacht. In andere gevallen mag de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, maar krijgt deze de eerste aanbetaling niet terug.

6.4 WebsiteLatenMakenEindhoven is niet verantwoordelijk voor functionaliteiten die niet werken door de hostingprovider van de opdrachtgever. Als de functionaliteiten wel werken op ons testdomein, dan zullen de fouten liggen bij de hosting van de opdrachtgever.

6.5 Oplevering van de opdracht zal binnen 4 weken plaatsvinden. De opdrachtgever heeft 2 weken de tijd om zijn feedback en eventuele aanpassingen te geven op het design of de functionaliteit. Na deze 2 weken kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

6.6 Na levering krijgt de opdrachtgever ons onderhoudspakket t.w.v. €47 voor 1 maand toegekend. Na de eerste maand zal het onderhoud zelf moeten worden gedaan, tenzij er een onderhoudspakket wordt afgesloten.

7.1 Content die wordt geleverd door WebsiteLatenMakenEindhoven mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan op de website.

7.2 Het design dat WebsiteLatenMakenEindhoven maakt, mag niet worden doorverkocht. Gebeurt dit wel, dan kan WebsiteLatenMakenEindhoven hier een redelijke vergoeding voor vragen.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Als WebsiteLatenMakenEindhoven afhankelijk is van een derde partij, dan kan WebsiteLatenMakenEindhoven niet aansprakelijk worden gesteld als er iets misgaat. WebsiteLatenMakenEindhoven heeft geen controle over de acties van derden.

8.2 WebsiteLatenMakenEindhoven is niet aansprakelijk voor de content die wordt geleverd door de opdrachtgever.

Artikel 9 Revisies

9.1 Na levering van de website heeft de opdrachtgever 30 dagen de tijd om gebreken of aanpassingen te melden. Wordt er binnen die termijn niets gemeld, dan zullen de kosten voor de opdrachtgever zijn.

9.2 Revisies zijn aanpassingen die niet langer dan 30 minuten duren.

9.3 Heeft de klant binnen 14 dagen geen revisies gegeven, dan zal de website worden opgeleverd en zijn de kosten voor de opdrachtgever.

Artikel 10 Prijzen

10.1 Alle prijzen worden getoond exclusief btw, tenzij anders staat aangegeven.

10.2 Extra functionaliteiten die van tevoren niet zijn aangegeven, kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Betaling

11.1 Nadat er akkoord is gegaan met de offerte en 40% van het brutobedrag is overgemaakt, zal WebsiteLatenMakenEindhoven beginnen met het project.

11.2 De aanbetaling kan worden teruggevorderd als WebsiteLatenMakenEindhoven zijn afspraken op de offerte niet nakomt.

11.3 Nadat het project is afgerond, wordt het resterende bedrag gefactureerd. De website wordt overgezet en de opdrachtgever heeft 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken.

11.4 Als er na 14 dagen niet is betaald, zal er een aanmaning worden verstuurd, gevolgd door een 2e aanmaning. Als er daarna nog steeds niet is betaald, dan zullen de overige kosten die worden gemaakt door de incasso voor de opdrachtgever zijn.

Artikel 12 Uitzondering voorwaarden

12.1 Als er iets anders is afgesproken, zullen die voorwaarden van toepassing zijn. Zo niet, dan zijn deze voorwaarden van toepassing.

12.2 Als WebsiteLatenMakenEindhoven zijn voorwaarden verandert, dan moet dit worden gemeld aan de opdrachtgever en hij/zij mag dan het contract ontbinden.

Artikel 13 Overig

13.1 WebsiteLatenMakenEindhoven kan hostingbedrijven adviseren, maar is niet verantwoordelijk voor het bedrijf.

13.2 WebsiteLatenMakenEindhoven mag het afgeronde project in zijn portfolio vermelden, tenzij anders is afgesproken.